Rozbaľovacie pole závislé od druhého

Rozbaľovacie pole, ktoré závisí od druhého robíme väčšinou tak, že zdroje údajov sú na inom hárku alebo v inom zošite. My to, kvôli prehľadnosti tohto školenia, spravíme na jednom pracovnom hárku.

Chceme mať v Exceli dve rozbaľovacie polia. V prvom si vyberieme druh tovaru, v našom prípade Ovocie alebo Zelenina. V závislosti od toho sa budú v druhom rozbaľovacom poli vyberať buď druhy ovocia alebo zeleniny.

Najskôr vytvoríme zdroje údajov pre obidve rozbaľovacie polia.

Zdroje údajov

V ďalšom kroku pomenujeme zdroje nasledovne:

  1. Rozsah buniek A1:A2 pomenujeme Tovary
  2. Rozsah buniek C1:C3 pomenujeme Ovocie
  3. Rozsah buniek E1:E2 pomenujeme Zelenina

Názov sa spraví najjednoduchšie tak, že vyberieme bunky, napr. A1:A2 a v poli názvov zadáme pomenovanie Tovary a potvrdíme Enter.

Pomenovanie tovary

Keď máme všetky 3 zdroje údajov pre rozbaľovacie polia pomenované, tak vyberieme bunky, kde chceme mať rozbaľovacie polia pre tovary. Je možné vybrať viacero buniek, napr. celý stĺpec v tabuľke, my pre prehľadnosť vyberieme len jednu bunku, a to A6. Pre túto bunku budeme nastavovať overovanie údajov.

Na karte Údaje, v skupinovom rámčeku Nástroje pre údaje, vyberieme príkaz Overenie údajov.

Príkaz Overenie údajov

Vyberieme typ overenia Zoznam a potom klikneme do riadku Zdroj a pomocou klávesy F3 prilepíme názov Tovary.

Okno overovania

Môžeme vyskúšať, či je rozbaľovacie pole funkčné. Po kliknutí do bunky A6 budeme mať na výber Ovocie alebo Zelenina.

Prvé rozbaľovacie pole

Teraz vytvoríme druhé rozbaľovacie pole, v ktorom bude zoznam ovocia alebo zoznam zeleniny v závislosti od toho, čo máme vybrané v prvom.

Nemôžeme sa priamo odkazovať na názov zdroja údajov, lebo ten by bol nemenný, teda iba jeden. Ale my potrebujeme vyberať medzi dvomi zdrojmi údajov. Ak je v bunke A6 hodnota Ovocie, tak v druhom zozname budeme vyberať z druhov ovocia, ak bude v bunke A6 hodnota Zelenina, tak budeme vyberať z druhov zeleniny. Toto dosiahneme tak, že sa budeme na rozsah odkazovať nie priamo, ale pomocou funkcie INDIRECT.

Vyberieme bunku C3 a nastavíme opäť typ overenia Zoznam a do riadku Zdroj napíšeme =INDIRECT($A$6)

Indirecz zoznam

A máme vytvorené dve rozbaľovacie polia, pričom druhé rozbaľovacie pole závisí od druhého. Môžeme vyskúšať. Ak vyberiem v bunke A6 hodnotu Ovocie, tak v bunke C6 vyberáme druhy ovocia.

Ovocie

Ak vyberiem v bunke A6 hodnotu Zelenina, tak v bunke C6 vyberáme druhy zeleniny.

Zelenina

Ako sa vám páčil článok?

Hlasujte kliknutím na hviezdičku

Priemerné hodnotenie 4.9 / 5. Počet hlasov: 9

Zatiaľ nikto nehodnotil! Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Sme šťastní, že sa vám článok páči

Sledujte nás na YouTube či Facebooku

Visited 2 649 times, 1 visit(s) today