Ako zistíme v Exceli, či je dátum pracovný deň

To, či je dátum pracovným dňom, sa dá v Exceli zistiť viacerými spôsobmi. My v tomto kurze použijeme funkciu z kategórie Dátum a čas, ktorá sa volá WORKDAY. Aby sme mohli túto funkciu používať, potrebujeme mať zoznam sviatkov. Excel pozná, aký deň od pondelku do nedele je konkrétny dátum. To nám ale nestačí, lebo nie všetky dni od pondelku do piatku sú pracovné dni. Sú to, samozrejme, sviatky a dni pracovného pokoja.

Najskôr teda napíšeme zoznam dátumov, ktoré sú sviatky a dni pracovného pokoja. (V bežnom živote by som ich napísal v poradí ako idú za sebou, ale aby bolo jasné, ze nemusia byť zoradené ani od A po Z a ani opačne, tak v našom príklade som ich dal do náhodného poradia.) Ďalšia vec, ktorú potrebujeme je, aby náš výpočet, či je dátum pracovný deň, sa mohol použiť nielen tento rok, ale aj ďalšie roky. Preto budeme vo funkcii WORKDAY používať nie rozsah buniek A2:A16 ale objekt tabuľka. Ten vytvoríme na karte Vložiť, skupinový rámček Tabuľky, príkaz Tabuľka. Pre lepšiu prehľadnosť objekt tabuľka premenujeme z predvoleného názvu Tabuľka1 na tblSviatky. Keď dopíšeme sviatky na ďalší rok, tak sa rozsah objektu tabuľka tblSviatky automaticky zmení. Ak by sme použili vo výpočte rozsah A2:A16, museli by sme prerobiť všetky výpočty, kde sme daný rozsah použili.

Tabuľka sviatky

Tento hárok budme potrebovať raz ročne, vždy keď budeme pridávať sviatky a dni pracovného pokoja pre ďalší rok, takže ho môžeme skryť.

Teraz potrebujeme dátumy, o ktorých budeme zisťovať, či sú pracovný deň. Aby sme nemuseli veľa písať, tak dáme napr. 22.4.2018 a vyplníme smerom dole. Ďalší stĺpec v praxi netreba, my ho spravíme pre lepšiu prehľadnosť v príklade. Bude to teda pomocný stĺpec, v ktorom bude presne rovnaký dátum ako v stĺpci A, len ho naformátujeme, aby sme videli názov dňa.

Pomocný stĺpec s názvom dňa

Funkcia WORKDAY pripočíta alebo odpočíta od dátumu zadaný počet pracovných dní. My ju použijeme tak, že k dátumu, ktorý je o jeden deň skorší ako skúmaný dátum pripočítame 1 pracovný deň. Výsledok porovnáme so skúmaným dňom a ak sú rovnaké, značí to, že je to pracovný deň. Skúsim vysvetliť pomocou názvov dní, nie konkrétnych dátumoch (pre jednoduchosť vysvetlenia ignorujeme sviatky, čo samozrejme funkcia nebude):

Skúmaný deň je piatok. Predchádzajúci deň je štvrtok. Ku štvrtku pridáme jeden pracovný deň (to spraví funkcia WORKDAY) a výsledok je piatok. Skúmaný deň piatok sa rovná výsledku funkcie WORKDAY, je to teda pracovný deň.

Skúmaný deň je sobota. Predchádzajúci deň je piatok. Ku piatku pridáme jeden pracovný deň a výsledok je pondelok. Skúmaný deň sobota sa nerovná výsledku funkcie WORKDAY, nie je to teda pracovný deň.

Spraviť samotnú funkciu WORKDAY nie je vôbec zložité. Je z kategórie Dátum a čas a má tri argumenty.

Počiatočný dátum – dáme skúmaný dátum mínus 1 (-1 preto, aby sme mali o jeden deň skorší dátum)
Dni – dáme počet dní, ktoré chceme pripočítať alebo odpočítať, v našom prípade chceme 1 deň pripočítať, zadáme 1
Sviatky – je zoznam sviatkov, v našom prípade tblSviatky

Funkcia workday

Po potvrdení dostaneme výsledok, ktorý zrejme nebude ako dátum naformátovaný. Hoci to vôbec nie je potrebné, pre lepšiu prehľadnosť si ho môžete naformátovať ako dátum. Porovnanie spravíme obyčajným logickým vzorcom. Naklikneme sa v riadku vzorcov hneď za funkciu WORKDAY a dopíšeme, či sa výsledok funkcie rovná dátumu v bunke A2. Potvrdíme, nakopírujeme po koniec tabuľky a hotovo. Keďže sme použili logický výraz, tak výsledok bude TRUE alebo FALSE. To môžeme potom ďalej vo výpočtoch spracovávať napr. funkciou IF a podobne.

Ako sa vám páčil článok?

Hlasujte kliknutím na hviezdičku

Priemerné hodnotenie 4.7 / 5. Počet hlasov: 17

Zatiaľ nikto nehodnotil! Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Sme šťastní, že sa vám článok páči

Sledujte nás na YouTube či Facebooku

Visited 2 382 times, 1 visit(s) today