Pre hľadanie a vymazanie duplicitných údajov v Exceli máme na výber viacero možností. My si ukážeme niektoré z nich. Každý zo spôsobov hľadania duplicitných alebo jedinečných hodnôt má svoje výhody. Závisí od konkrétneho príkladu v Exceli, ktorý použijeme. Formátovanie duplicitných…

Rozbaľovacie pole, ktoré závisí od druhého robíme väčšinou tak, že zdroje údajov sú na inom hárku alebo v inom zošite. My to, kvôli prehľadnosti tohto školenia, spravíme na jednom pracovnom hárku. Chceme mať v Exceli dve rozbaľovacie polia. V prvom…

Vytvorenie dochádzky v Exceli je veľmi jednoduché, pokiaľ porozumieme základným výpočtom s časom. Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je, že čas, resp. dátum a čas je v Exceli obyčajné číslo, ktoré je naformátované, teda „ukázané“, buď ako dátum alebo…