Vytvorenie obsahu vo Worde je veľmi jednoduchá záležitosť. Aby však Word vedel, ktoré položky sa majú v obsahu nachádzať, budeme musieť použiť jednu z dvoch metód, ktoré popíšem v samostatných častiach tohto článku. Nakoniec si ukážeme, ako sa dá obsah…

Číslovanie strán vo Worde sa naučíme na viacerých príkladoch tak, aby sme dokázali čísla strán používať nielen v bežných listoch, ale aj rozsiahlych dokumentoch. Pre prehľadnosť som rozdelil tému ako číslovať strany vo Worde na viacero častí. Vloženie čísla strany…

Tabulátory vo Worde používame na to, aby sa napísaný text alebo číslo začínali, končili, mali stred alebo desatinnú čiarku na presnej pozícii v centimetroch od ľavého okraja. Tabulátory sa naučíme používať na veľmi jednoduchom príklade. Prv než sa k tomu…

Pre hľadanie a vymazanie duplicitných údajov v Exceli máme na výber viacero možností. My si ukážeme niektoré z nich. Každý zo spôsobov hľadania duplicitných alebo jedinečných hodnôt má svoje výhody. Závisí od konkrétneho príkladu v Exceli, ktorý použijeme. Formátovanie duplicitných…

Rozbaľovacie pole, ktoré závisí od druhého robíme väčšinou tak, že zdroje údajov sú na inom hárku alebo v inom zošite. My to, kvôli prehľadnosti tohto školenia, spravíme na jednom pracovnom hárku. Chceme mať v Exceli dve rozbaľovacie polia. V prvom…

Dochádzka v Exceli je častá úloha a jej vytvorenie je veľmi jednoduché, ak porozumieme základným výpočtom s časom. Nie je to nič ťažké, úplne vystačíme s najjednoduchšími vzorcami. Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je, že čas, resp. dátum a…

Vo Worde nie je pravítko predvolene zobrazené, čo je pre bežnú prácu nie práve najvhodnejšie. Je preto potrebné pravítko vo Worde zobraziť. Toto nastavenie stačí urobiť jeden krát, Word si toto „zapamätá“. Predvolene je Word nastavený ako vidíte na nasledovnom…