Vytvorenie obsahu vo Worde je veľmi jednoduchá záležitosť. Aby však Word vedel, ktoré položky sa majú v obsahu nachádzať, budeme musieť použiť jednu z dvoch metód, ktoré popíšem v samostatných častiach tohto článku. Nakoniec si ukážeme, ako sa dá obsah…

Číslovanie strán vo Worde sa naučíme na viacerých príkladoch tak, aby sme dokázali čísla strán používať nielen v bežných listoch, ale aj rozsiahlych dokumentoch. Pre prehľadnosť som rozdelil tému ako číslovať strany vo Worde na viacero častí. Vloženie čísla strany…

Tabulátory vo Worde používame na to, aby sa napísaný text alebo číslo začínali, končili, mali stred alebo desatinnú čiarku na presnej pozícii v centimetroch od ľavého okraja. Tabulátory sa naučíme používať na veľmi jednoduchom príklade. Prv než sa k tomu…

Vo Worde nie je pravítko predvolene zobrazené, čo je pre bežnú prácu nie práve najvhodnejšie. Je preto potrebné pravítko vo Worde zobraziť. Toto nastavenie stačí urobiť jeden krát, Word si toto „zapamätá“. Predvolene je Word nastavený ako vidíte na nasledovnom…